INFO voor ouders m.b.t. Speler

 Beste ouders/verzorgers,

Nieuwe locatie, andere situatie!

Wij begrijpen heel goed dat u graag de verrichtingen/ontwikkelingen van uw kind tijdens de judoles wilt zien. Op de oude locatie kon dat vanuit de hal van de Dojo. In sporthal de Speler is dat niet meer op die manier mogelijk, wel zouden de ouders die dat willen in de zaal kunnen zitten. We moeten dan wel een aantal afspraken maken met elkaar.

  1. Mobiel op stil, geen telefoongesprekken voeren in de zaal, u kunt dat doen op de gang.
  2. U moet zelf uw kinderen, die niet mee doen aan de judoles, in de gaten houden en zorgen voor rust in de zaal. Er mogen ook geen gevaarlijke situaties ontstaan door kinderen door de zaal te laten hollen.
  3. Wilt u rustig zitten of werken, dan kunt u op de 1eetage van de Speler in het cafégedeelte terecht.

Wij hopen dat u als ouder/verzorger wil meewerken en dat we een fijne tijd in de Speler zullen hebben. 

Het bestuur.