Hoe op te zeggen:
Duur van de overeenkomst ( artikel 1 van de overeenkomst )

De sportschool kent aspirant-cursisten en definitieve cursisten.
Met ingang van de datum van inschrijving geldt een proefperiode van een maand,
gedurende welke periode de medeondergetekende aspirant-cursist is.

Gedurende deze proefperiode heeft de aspirant-cursist het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Mocht een dergelijke schriftelijke opzegging niet binnen de proefperiode zijn geschied, dan wordt de aspirant-cursist definitief cursist en zal de overeenkomst voor de duur van elf maanden gelden.

De overeenkomst wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd, indien deze niet uiterlijk voor het verstrijken van de overeengekomen duur bij aangetekend schrijven wordt opgezegd.

Alle door ons gemaakte afspraken zijn altijd na te lezen in de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Houd u er rekening mee dat het niet naleven van deze afspraken extra kosten tot gevolg kan hebben. Mocht dit niet duidelijk zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Per 1 juli 2013 krijgen u-pashouders een budget toegewezen en zal niet alles meer vergoed worden. U-pas leden van 4 en 5 jaar kunnen nog gratis trainen, t/m 15 jaar het bedrag dat nog beschikbaar is op de u-pas wordt/kan van de contributie afgehaald worden en senioren maximaal 100,00 per jaar kan afgetrokken worden van de contributie.

Wijzigingen voor de u-pas zoals het verlopen van de pas dienen op tijd aan ons te worden doorgegeven. Het niet op tijd doorgeven van de informatie kan extra kosten tot gevolg hebben.

Voor informatie over opzeggen en de u pas regeling kunt u contact opnemen met het bestuur van de eujjs/sjk