Training Adres
Thorbeckelaan 18 Utrecht
Training Locatie
Sporthal de Speler
Direct contact
06-53312142
Stuur ons een mail
eujjs@hetnet.nl
Judo lessenAfspraken tijdens de judolesVerloop van de lesExamens en stages


 
Let op! Op woensdag zijn wij gestart met aangepast judo (voor kinderen met een beperking)
in samenwerking met de Culturele Sportstichting.


Wij begrijpen heel goed dat u graag de verrichtingen/ontwikkelingen van uw kind tijdens de judoles wilt zien. Op de oude locatie kon dat vanuit de hal van de Dojo. In sporthal de Speler is dat niet meer op die manier mogelijk, wel zouden de ouders die dat willen in de zaal kunnen zitten. We moeten dan wel een aantal afspraken maken met elkaar.

Mobiel op stil, geen telefoongesprekken voeren in de zaal, u kunt dat doen op de gang.
U moet zelf uw kinderen, die niet mee doen aan de judoles, in de gaten houden en zorgen voor rust in de zaal. Er mogen ook geen gevaarlijke situaties ontstaan door kinderen door de zaal te laten hollen.

Wilt u rustig zitten of werken, dan kunt u op de 1eetage van de Speler in het cafégedeelte terecht.

Wij hopen dat u als ouder/verzorger wil meewerken en dat we een fijne tijd in de Speler zullen hebben. 


Verloop van de les

De les vangt aan als er Seiza geroepen wordt door de hoogst gegradueerde leerling of assistent. Op dit teken nemen alle leerlingen plaats aan de zijkant van de mat ( tatami ), op volgorde van graduering in geknielde houding.

Daarna wordt er als volgt gegroet:

Za-zen ( concentratie ); Sensei-ni-re ( leraar gegroet; kiritsu ( staan ).

Examens en stages:

Als de leerling de technieken horende bij zijn niveau in het gradueringssysteem voldoende beheerst kan hij bij de hoogst gegradueerde leraar ( Albert van Mildert 9e dan ) examen doen.

Men dient zich te realiseren, dat met alleen intensieve en langdurige training, de juiste mentaliteit en fysieke mogelijkheden, het niveau vanaf groene band bereikbaar wordt.

Het bestuur van de SJKK / E. U. J. J .S wenst u een maximum aan doeltreffendheid in voorspoed en weldaad ( ontleend aan : Jigoro Kano ).

Judo

Judo is een Japanse vechtkunst. Judo is ontstaan uit het Ju Jutsu, de vechtkunst beoefend door de Samorais. Samorais zijn een soort ridders.
De grondlegger van het judo is Jigoro Kano. Hij begon in 1882 met zijn eigen sportschool. Hij had 9 leerlingen die hij les gaf. Zijn bedoeling was je tegenstander niet uit te schakelen maar te overheersen met technieken.
Ju betekent: soepel, zacht Do betekent: weg Judo betekent: de zachte soepele weg.

Jiu Jitsu

Jiu-jitsu zou je kunnen vertalen als ”zachte kunst” het is een zelfverdedigingmethode waarin kracht geen hoofdrol speelt en waarmee je in een paar seconden je aanvaller uitschakelt.
Jiu Jitsu is een verdedigingskunst, die erop gericht is de tegenstander d.m.v. stoten, trappen, klemmen, verwurgingen, en/of worpen te controleren.
Het is niet helemaal duidelijk waar en wanneer jiu-jitsu is ontstaan. Er zijn zeer veel verschillende verhalen over technieken uit China, Japan

Karate

Het is ca. 2000 jaren begonnen bij de Chinese monnik Daruma Taishit. Op een gegeven moment bereikte het het eiland Okinawa waar het gedurende meer dan 1000 jaar geperfectioneerd werd naar een zelfverdedigingsmethode. Tegelijkertijd verkreeg karate, in die tijd nog “Te Do” genoemd, een sterk filosofisch aspect (Do).
In het begin van de twintigste eeuw bracht de van Okinawa afkomstige Gichin Funakoshi het karate naar het Japan waar het verder ontwikkeld werd.

Het niveau van Jiu Jitsu

Het niveau van Jiu Jitsu wordt bepaald door het niveau van de leraar.
Onze leraren zijn aangesloten bij een de World Budo Foundation en de Stichting Japanse Krijgskunsten.
Zij hebben ook – naast hun Nederlandse leraarsbevoegdheid- examen gedaan voor het Japanse leraarsdiploma. In Nederland zijn er slechts enkele leraren met deze bevoegdheid.
Indien u bij hen – met succes – examen aflegt voor I e dan (zwarte band ), dan is uw diploma rechtstreeks afkomstig uit Japan en wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd.

neem contact op voor een gratis proefles

reguliere lestijden e.u.j.j.s.

lees hier het laatste nieuws

sport en cultuur lessen


Samenwerken en meedenken zit in onze genen

En daar zijn we trots op