Vakantie april en mei 2024
In verband met de meivakantie  en Koningsspelen zijn er geen lessen van vrijdag 26 april t/m vrijdag 10 mei.
Op zaterdag 11 mei zal er voor alle jeugdleden een speciale ouder/kind-les worden georganiseerd op de reguliere lestijden van 11-12 voor de jeugd t/m 7 jaar met hun ouders en jeugd vanaf 7 jaar met ouders van 12-12 uur.
LET OP !!! Als de penningmeester meer dan 1 herinnering moet sturen, dan worden er extra administratiekosten in rekening gebracht. Contributie moet vooraf worden betaald.
Vrijdag 19 april 2024 zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd geweest. Zie voor de resultaten: uitslagen wedstrijden.
Kijk bij lestijden i.v.m. wijzigingen.
OUDERS BIJ DE LES

Wij begrijpen heel goed dat u graag de verrichtingen/ontwikkelingen van uw kind tijdens de judoles wilt zien. Op de oude locatie kon dat vanuit de hal van de Dojo. In sporthal de Speler is dat niet meer op die manier mogelijk, wel zouden de ouders die dat willen in de zaal kunnen zitten. We moeten dan wel een aantal afspraken maken met elkaar.
Mobiel op stil, geen telefoongesprekken voeren in de zaal, u kunt dat doen op de gang.
U moet zelf uw kinderen, die niet mee doen aan de judoles, in de gaten houden en zorgen voor rust in de zaal. Er mogen ook geen gevaarlijke situaties ontstaan door kinderen door de zaal te laten hollen.
Wilt u rustig zitten of werken, dan kunt u op de 1eetage van de Speler in het cafégedeelte terecht.

Wij hopen dat u als ouder/verzorger wil meewerken en dat we een fijne tijd in de Speler zullen hebben. 
Let op! Op woensdag zijn wij gestart met aangepast judo (voor kinderen met een beperking) in samenwerking met de Culturele Sportstichting.