Niveau Jiu Jitsu

Het niveau van Jiu Jitsu wordt bepaald door het niveau van de leraar.

Onze leraren zijn aangesloten bij een de World Budo Foundation en de Stichting Japanse Krijgskunsten.

Zij hebben ook – naast hun Nederlandse leraarsbevoegdheid- examen gedaan voor het Japanse leraarsdiploma. In Nederland zijn er slechts enkele leraren met deze bevoegdheid.

Indien u bij hen – met succes – examen aflegt voor I e dan (zwarte band ), dan is uw diploma rechtstreeks afkomstig uit Japan en wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd.

In Japan is het mogelijk bepaalde meestertitels te behalen die aldaar van grote waarde en aanzien zijn en noodzakelijk zijn om als examinator te mogen fungeren. Voor deze titels worden strenge eisen gehanteerd. In Nederland zijn momenteel 4 nog actieve Budoka’s met een titel. Een daarvan is leraar aan de E.U.J.J.S./SJKK:

1. Àlbert van Mildert, Kyoshi 9e dan

 

De titels op volgorde van belangrijkheid zijn : Meijin, Hanshi, Kyoshi en Renshi.

De titel Meijin wordt slechts ( tot nog toe ) aan Japanners verleend.

Om examens te mogen afnemen voor een Japans diploma gelden de volgende regels:

tot 4e dan dient men Renshi te zijn. – tot 6e dan dient men Kyoshi te zijn. – tot 9e dan dient men Hanshi te zijn.

Voor de Japanse leraarsbevoegdheden gelden de volgende regels:

1. 5e graad leraar: vanaf 25 jaar; minimaal 2e dan.

2. 4e graad leraar: vanaf 30 jaar; minimaal 3e dan.

3. 3e graad leraar; vanaf 35 jaar; minimaal Renshi.

4. 2e graad leraar: vanaf 40 jaar; minimaal Kyoshi.
5. 1 e graad leraar: vanaf 45 jaar: minimaal Kyoshi 7e dan.

6. S 1 e graad leraar: vanaf Hanshi, 8e dan.

Aan de E.U.J.J.S. ( Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten /EUJJS) zijn als Judo en Jiu Jitsuleraren en assistenten de volgende leraren verbonden:

Dhr. Dr. Albert van Mildert , Kyoshi 9e dan jiu jitsu, 7e dan Kobudo, 7e dan karate jitsu, 9e dan Police Selfdefense, 6e dan judo enz.. Tevens Nederlands, Frans en Amerikaans gediplomeerd leraar en politie-instructeur en Branch Directeur voor Nederland.

.