Wijzigingen voor de u-pas zoals het verlopen van de pas dienen op tijd aan ons te worden doorgegeven. Het niet op tijd doorgeven van de informatie kan extra kosten tot gevolg hebben.

Hoe op te zeggen:
Duur van de overeenkomst ( artikel 1 van de overeenkomst )

De sportschool kent aspirant-cursisten en definitieve cursisten.
Met ingang van de datum van inschrijving geldt een proefperiode van een maand,
gedurende welke periode de medeondergetekende aspirant-cursist is.

Gedurende deze proefperiode heeft de aspirant-cursist het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Mocht een dergelijke schriftelijke opzegging niet binnen de proefperiode zijn geschied, dan wordt de aspirant-cursist definitief cursist en zal de overeenkomst voor de duur van elf maanden gelden.

De overeenkomst wordt geacht stilzwijgend voor de duur van 12 maanden te zijn verlengd, indien deze niet uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen duur bij aangetekend schrijven wordt opgezegd.

Per 1 juli 2022 krijgen u-pashouders een budget toegewezen en zal niet alles meer vergoed worden. U-pas leden van 4 en 5 jaar kunnen nog gratis trainen, t/m 15 jaar het bedrag dat nog beschikbaar is op de u-pas wordt/kan van de contributie afgehaald worden en senioren maximaal 100,00 per jaar kan afgetrokken worden van de contributie.
Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschappen is aangenomen

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website

(opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s).
De ingangsdatum is: 1 december 2020.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd.

De tekst hiervan luidt als volgt:

“De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s).

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur

(10 maart 2011)