In verband met de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus zal de kerstsluiting voor onze leden op woensdag 18 december ingaan en vijf weken duren.De gemiste lessen kunnen worden ingehaald in de vakanties van 2021 of tijdens de lessen op ander dagen.

Ondanks deze maatregelen wensen we jullie toch fijne feestdagen en op naar een goed, beter, best 2021! We houden jullie op de hoogte.

Kerstvakantie 2020 

Laatste les 19 december 2020 voor de jeugd.
Van 21 december 2020 t/m (voorlopig) 18 januari 2021 zijn er geen lessen voor de jeugd en senioren vanwege sluiting i.v.m. coronamaatrdegelen.

Op dinsdag 19 of 26 januari 2021 starten we met de lessen voor Sport en Cultuur.

Bovenstaande is onder voorbehoud van de maatregelen die genomen kunnen worden i.v.m. corona.

De volgende voorwaarden zullen gelden voor de binnen training:

  • Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand voor en na het sporten.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Iedereen die de accommodatie betreedt wordt nadrukkelijk aangeraden bij binnenkomst en bij vertrek handen te desinfecteren.
  • Blijf thuis als je ziek bent of als een huisgenoot positief op Corona is getest.
  • Het gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan. Probeer het gebruik hiervan nog zoveel mogelijk te beperken door aangekleed aan te komen en thuis te douchen.
  • Er wordt bij gehouden wie aanwezig zijn geweest (in verband met mogelijke contactonderzoeken van de GGD).

Beste ouders,
Wij begrijpen heel goed dat u graag de verrichtingen/ontwikkelingen van uw kind tijdens de judoles wilt zien. Op de oude locatie kon dat vanuit de hal van de Dojo. In sporthal de Speler is dat niet meer op die manier mogelijk, wel zouden de ouders die dat willen in de zaal kunnen zitten. We moeten dan wel een aantal afspraken maken met elkaar.
Mobiel op stil, geen telefoongesprekken voeren in de zaal, u kunt dat doen op de gang.
U moet zelf uw kinderen, die niet mee doen aan de judoles, in de gaten houden en zorgen voor rust in de zaal. Er mogen ook geen gevaarlijke situaties ontstaan door kinderen door de zaal te laten hollen.
Wilt u rustig zitten of werken, dan kunt u op de 1eetage van de Speler in het cafégedeelte terecht.
Wij hopen dat u als ouder/verzorger wil meewerken en dat we een fijne tijd in de Speler zullen hebben. 

Let op!
Vanaf donderdag 7 november 2019 zijn wij gestart met aangepast judo (voor kinderen met een beperking) in samenwerking met de Culturele Sportstichting.