Update 26 mei 2021
Beste sporters,YES, we mogen weer binnen trainen!

Deze week zijn we weer gestort met de volgende lessen in sporthal De Speler voor de senioren:

Woensdag: 19:30-21:00 uur

Vrijdag: 19:00-20:00 uur-

kleedkamers en douches gesloten.

We houden ons aan de maatregelen van het RIVM

Volgende week starten we ook met binnen trainen voor de jeugd:

Woensdag: 16:30-17:30 uur voor de jeugd vanaf 7 jaar

Vrijdag: 16:15-17:00 uur 4 t/m 7 jaar

Vrijdag: 17:00-18:00 uur vanaf 7 jaar

Zaterdag vanaf 12 juni: van 13.15-14.00 uur Jeugd 4 t/m 6 en van 14.00-15.00 uur jeugd vanaf 7 jaar

Dit rooster geldt voor 3 weken, hierna hopen we op meer versoepelingen en meer mogelijkheden.

We houden ons aan de maatregelen van het RIVM, dit betekent voor kinderen t/m 17 jaar:

– geen publiek

– kleedkamers en douches gesloten

Let op! Deze week is er nog buiten les.

Let op!!

Tijdens de zomervakantie zal er bij genoeg aanmeldingen een beperkt lesrooster zijn. Uiteraard moet de gemeente  natuurlijk meewerken en de zaal moet beschikbaar zijn,

Update 26 april 2021

I.v.m. afwezigheid van de leraren is er geen les op woensdag 5 mei en vrijdag 7 mei 2021.
Update 28 maart 2021
Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag) gaan alle lessen jeugd en senioren gewoon door.
Beste jeugdleden en ouders,  op woensdag en vrijdag kunnen we het voetbalveld bij Thorbeckelaan gebruiken voor de judolessen in de buitenlucht. De lessen voor de jeugd:Woensdag les op het voetbalveld tegenover de Speler:

Woensdag

Jeugd van 6 jaar en ouder 16.00-17.00 uur.

Vrijdag

4 t/m 7 is vrijdag 16:15-17:00 uur.
8 jaar en ouder vrijdag 17:00-18:00 uur

Leuk dat we weer kunnen beginnen en we hopen dat jullie er allemaal zullen zijn.

Senioren

We kunnen vanaf volgende week op vrijdag het voetbalveld bij Thorbeckelaan gebruiken voor de seniorlessen judo en jiujitsu in de buitenlucht.

Voor de leden t/ m 26 jaar mag dit in groepsverband, voor de overige leden mag in tweetallen worden getraind.

De lessen zijn op vrijdag van 18:30-20:00 uur en op maandag van 19.15-20.30 uur.

Bij schemering worden de velden verlicht. Ter plekke zal ik verdere uitleg geven.
Leuk dat we weer kunnen beginnen en we hopen dat jullie er allemaal zullen zijn.

Groet Albert

We houden u op de hoogte als we starten we met de lessen voor Sport en Cultuur.

Bovenstaande is onder voorbehoud van de maatregelen die genomen kunnen worden i.v.m. corona.

De volgende voorwaarden zullen gelden voor de binnen training:

  • Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand voor en na het sporten.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Iedereen die de accommodatie betreedt wordt nadrukkelijk aangeraden bij binnenkomst en bij vertrek handen te desinfecteren.
  • Blijf thuis als je ziek bent of als een huisgenoot positief op Corona is getest.
  • Het gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan. Probeer het gebruik hiervan nog zoveel mogelijk te beperken door aangekleed aan te komen en thuis te douchen.
  • Er wordt bij gehouden wie aanwezig zijn geweest (in verband met mogelijke contactonderzoeken van de GGD).

Beste ouders,
Wij begrijpen heel goed dat u graag de verrichtingen/ontwikkelingen van uw kind tijdens de judoles wilt zien. Op de oude locatie kon dat vanuit de hal van de Dojo. In sporthal de Speler is dat niet meer op die manier mogelijk, wel zouden de ouders die dat willen in de zaal kunnen zitten. We moeten dan wel een aantal afspraken maken met elkaar.
Mobiel op stil, geen telefoongesprekken voeren in de zaal, u kunt dat doen op de gang.
U moet zelf uw kinderen, die niet mee doen aan de judoles, in de gaten houden en zorgen voor rust in de zaal. Er mogen ook geen gevaarlijke situaties ontstaan door kinderen door de zaal te laten hollen.
Wilt u rustig zitten of werken, dan kunt u op de 1eetage van de Speler in het cafégedeelte terecht.
Wij hopen dat u als ouder/verzorger wil meewerken en dat we een fijne tijd in de Speler zullen hebben. 

Let op!
Vanaf donderdag 7 november 2019 zijn wij gestart met aangepast judo (voor kinderen met een beperking) in samenwerking met de Culturele Sportstichting.