Per 1 juli mogen we weer binnen trainen!

 

Rooster voor senioren van 1 juli t/m 17 juli

 

Woensdagavond 20:00-21:15 uur bostraining in het Panbos

Vrijdagavond 19:00-20:00 uur training in sporthal De Speler

Zaterdag 11:45-13:15 uur training in sporthal De Speler

 

Albert wil sowieso op woensdagavond in het bos blijven trainen en op zaterdag in de Dojo.

 

Vanaf 17 juli is het zomervakantie 

 

Les voor senioren in de vakantie:

Op woensdagavond van 20:00-21:15 uur bostraining in het Panbos

Op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur training in sporthal De Speler

 

De volgende voorwaarden zullen gelden voor de binnen training: 

 • Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand voor en na het sporten.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Iedereen die de accommodatie betreedt wordt nadrukkelijk aangeraden bij binnenkomst en bij vertrek handen te desinfecteren.
 • Blijf thuis als je ziek bent of als een huisgenoot positief op Corona is getest.
 • Het gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan. Probeer het gebruik hiervan nog zoveel mogelijk te beperken door aangekleed aan te komen en thuis te douchen.
 • Er wordt bij gehouden wie aanwezig zijn geweest (in verband met mogelijke contactonderzoeken van de GGD).

 

 

Update 25 juni 2020

We mogen vanaf 1 juli met de jeugdjudo weer binnen trainen!!

 

We starten vanaf 1 juli in sporthal De Speler volgens ons “oude” rooster. 

 

Dinsdag 7 en 14 juli 2020

Judo 16.45 uur-17.30 uur (4-7 jaar)

Judo 17.30 uur-18.30 uur (vanaf 8 jr)

 

Woensdag 1, 8 en 15 juli 2020

Judo 16.15 uur-17.00 uur (4-7 jaar)
Judo 17.00 uur-18.00 uur (vanaf 8 jr)

 

Vrijdag 3, 10 en 17 juli 2020

Judo 16.15 uur-17.00 uur (4-7 jaar)
Judo 17.00 uur-18.00 uur (vanaf 8 jr)

 

Zaterdag 4 en 11 juli 2020

Judo 13.15 uur-14.00 uur (4-7 jaar)
Judo 14.00 uur-15.00 uur (vanaf 8 jr)

 

Vanaf 17 juli is het zomervakantie!

In de vakantie gaan de lessen 1 x per week door op woensdag.

 

Data:           woensdag 22 en 29 juli 2020

                    Woensdag 5, 12, 19 en 26 augustus 2020

Tijd:             16:15 uur – 17:00 uur (4 t/m 7 jaar) !!

17:00 uur – 18:00 uur (vanaf 8 jaar)

 

De volgende voorwaarden zullen gelden voor de binnen training: 

 

 • Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand voor en na het sporten.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Iedereen die de accommodatie betreedt wordt nadrukkelijk aangeraden bij binnenkomst en bij vertrek handen te desinfecteren.
 • Blijf thuis als je ziek bent of als een huisgenoot positief op Corona is getest.
 • Het gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan. Probeer het gebruik hiervan nog zoveel mogelijk te beperken door aangekleed aan te komen en thuis te douchen.
 • Er wordt bij gehouden wie aanwezig zijn geweest (in verband met mogelijke contactonderzoeken van de GGD).

 

 

Update 29 mei 2020

Beste sporter,

Het is ons gelukt!!
We kunnen trainen vanaf aanstaande vrijdag 29 mei op het voetbalveld van sportpark Thorbeckelaan naast sporthal De Speler.
De twee locaties waar de trainingen komende weken plaatsvinden:
Op woensdag van 20:00-21:15 uur: Panbos
Locatie verzamelpunt: de parkeerplaats aan de Jozef Israëlslaan tegenover huis nr. 7 in Bosch en Duin.
Op vrijdag van 20:00-21:15 uur: op het  sportveld van het Sportpark Thorbeckelaan
Thorbeckelaan 16 3552 CS UTRECHT
Nodig: sportkleding en Judo-, Jiu Jitsuband.
Jeugd onder de 18 jaar hoeft vanaf 1 juni 2020 geen 1,5 m afstand meer in acht te nemen.
De trainingstijden voor de jeugd blijven voorlopig ongewijzigd.
Houd voor meer informatie onze website in de gaten www.eujjs.nl
Het bestuur

SJKK/EUJJS-INFO 30 APRIL 2020

Beste sporters en ouders,

Het is zover: trainingen aan kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen opbuitensportaccommodaties weer worden gestart. 

Wij als judoschool hebben afspraken gemaakt voor het gebruik van een sportveld op het Sportpark Thorbeckelaan, Thorbeckelaan 16, 3552 CS UTRECHT voor het geven van aangepaste judotrainingen, we starten, behoudens tegenbericht, woensdag 6 mei

Op onderstaande dagen en tijden kan er worden getraind:

Woensdag 15:00 – 16:00 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar

Woensdag 16:00 – 17:00 uur voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

Vrijdag 16:00 – 17:00 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar

Vrijdag 17:00 – 18:00 uur voor de jeugd van 8 jaar en ouder

We zullen de regels van het RIVM handhaven en trainingen geven volgens de regels van het Protocol van NOC*NSF.

Kleding: judojas+band+sportschoenen.

Wil je meedoen, geef je dan op o.v.v. Naam, leeftijd voor welke dag.

Via de mail: eujjs@hetnet.nl of

Whatsapp 0653312142.

Ouders mogen de kinderen brengen en halen, maar niet blijven. Er kan nog geen gebruik gemaakt worden van toilet, kleedkamers enz.

Kijk regelmatig op de website!

 

Administratieadres: EUJJS (Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten/EUJJS) p/a Jan Provostlaan 68, 3723 RD Bilthoven.

IBAN: NL36 INGB 0000 813105 t.n.v.: Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten/ EUJJS.

Let op!!: Alle correspondentie loopt via de administratie van de stichting.

Voor Info: Mobiel: 06-53312142

Website: www.eujjs.nl

E-mail:   eujjs@hetnet.nl

Dojo: sporthal de Speler, Thorbeckelaan 18 te Utrecht.

Wij zijn druk bezig met het maken/verzamelen van filmpjes om de leden (en ouders) in beweging te houden. Ook doen wij er leuke “beweging spelletjes” bij.

BELANGRIJK

Herstart Judo en Jiu-Jitsu

Dinsdagavond 21 april maakte premier Rutte bekend dat jongeren tot en met 18 jaar, onder bepaalde voorwaarden, weer georganiseerd mogen sporten. 

Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Dit geldt alleen voor begeleide trainingen op buitensport accommodaties. Alle indoor sportaccommodaties blijven gesloten. We zijn met Sport Utrecht bezig afspraken te maken over de mogelijkheden voor georganiseerde sportactiviteiten/trainingen voor onze jeugdleden in de buitenlucht, en op welke (sport)locaties onze sportactiviteiten zijn toegestaan.

Sporten door volwassenen bij sportaccommodaties is niet toegestaan

Wij hebben alle begrip voor de maatregelen van de overheid. De gezondheid van onze leden en medewerkers gaat boven alles. Toch gaat het ons aan het hart dat onze activiteiten in de Dojo stilliggen, maar online zijn we met de lessen door gegaan en nu gaan we door met lessen in de buitenlucht. Onze leraren maakten en plaatsten filmpjes op de website (eujjs.nl) om toch instructie te kunnen geven en/of actief te zijn.

We houden u op de hoogte en houd ook onze website in de gaten voor de actuele situatie.

 • Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet;
 • Kom alleen, in sportkleding, naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;  
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren) tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is bijv. als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang.  Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 
 • Volg bij het komen en het verlaten van het sportpark de aanwijzingen en houd 1,5 meter afstand. Iedereen wordt verzocht na de training het park direct te verlaten.  

 

Contributie doorbetalen

Ten aanzien van de wijze waarop wij willen omgaan met betaling van de contributie in deze bijzondere situatie gaan wij mede af op datgene wat ons wordt ingegeven door Sport Utrecht, NOC*NSF en de Overheid.

In onze overeenkomst zijn afspraken gemaakt voor betaling van de contributie van uw kant en het recht op 40 weken les van onze kant. Wij verwachten daarom dat u de contributie doorbetaald en wij bieden u tijdens de vakanties de mogelijkheid voor lessen. Ook online zijn we met de lessen door gegaan en nu gaan we door met lessen in de buitenlucht. Onze leraren maakten en plaatsten filmpjes op de website (eujjs.nl) om toch instructie te kunnen geven en/of actief te zijn.

Wij als sportaanbieder hebben doorlopende kosten en hebben uw bijdrage nodig om deze kosten te dekken, zodat wij de deuren weer voor u kunnen openen wanneer deze uitzonderlijke situatie voorbij is. Zo neemt u een aandeel in de toekomst van de sport.

Wij zijn ons bewust van het ongemak. Toch doen wij een beroep op uw loyaliteit en uw begrip in deze situatie. 

Uw medewerking, steun en vertrouwen in onze organisatie zorgen ervoor dat wij, samen met u, na deze hectische periode straks de draad weer normaal te kunnen oppakken. Wij hopen u snel weer te kunnen begroeten op onze sportclub!

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de SJKK/EUJJS

Kijk voor het laatste nieuws en filmpjes enz. op www.eujjs.nl

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op eujjs.nl/nieuws vindt u altijd de meest actuele versie.

Verdere info 

Bij de Ju-Jutsu lessen kan men ook lessen in Tai Jutsu, Nihon Bujutsu en andere Japanse krijgskunsten volgen.

U-pashouders kunnen korting krijgen op de contributie. Het bedrag dat beschikbaar is, kan via de u-pas afgetrokken worden van de contributie.

Van 30 september t/m 4 oktober 2020 zal er weer een trainingsweekend in Frankrijk (Saint Medard). Inschrijven is nu al mogelijk.

U-pashouders: Vergeet niet het nieuwe U-pasnummer en code door te geven aan de administratie.

– Om leerlingen die introducés meenemen, die langer dan een maand blijven, te belonen, heeft het bestuur besloten hen een maand gratis trainen te geven. Dit geldt voor junioren en senioren. Laat je naam vermelden op het inschrijfformulier van het nieuwe lid, dan wordt er bij jou voor de contributie een maand gratis trainen afgetekend. Het vorenstaande geldt natuurlijk alleen dan, als het nieuwe lid aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Contributiebetaling per kwartaal is alleen mogelijk bij vooruitbetaling, dus niet achteraf. Voorkom dat je een rekening krijgt, want bij achterstallige contributie moet je het maandtarief betalen + administratiekosten zoals vermeld in eerdere info ’s. Het bestuur van de EUJJS behoedt u met deze mededeling voor extra kosten.

Let op!!! Leden die achter lopen met hun contributie, mogen niet deelnemen aan clubkampioenschappen, examens en and ere activiteiten.

– Verhuisd, geef dan uw nieuwe adres door aan de administratie.

– Bij betaling per Bank moet men wel de naam vermelden voor wie de betaling wordt gedaan.

– Indien het deelnamegeld ineens voor een jaar wordt voldaan, geldt een korting van 10% op het deelnamegeld. Het inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt € 30,00.

– Heeft u nog geen embleem of bondspaspoort SJK gekregen, meldt dit aan de leraar. Opgeven als lid van de Judo Bond Nederland kunt u doen via de website: www.jbn.nl of via een inschrijfformulier te bevragen bij de leraar.

– Opzeggingen kunnen alleen per aangetekende brief! Let bij het opzeggen op de in de overeenkomst gestelde termijn van 3 maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst (zie bove nstaand punt wat betalingen betreft). Ook op onze site  www.eujjs.nl  (zie homepage onder het kopje opzeggen lidmaatschap) staat vermeld hoe op te zeggen en over de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

– Graag judopakken schoonhouden en regelmatig laten wassen i.v.m. hygiëne, ook schone handen en voeten en korte nagels.

– Graag bij binnenkomst in de Dojo de mobieltjes uitzetten. Het is storend.

– Het gebeurt weleens dat leerlingen te laat komen, het stoort en is niet respectvol naar de leraar. Er kan altijd wel een uitzondering zijn door omstandigheden. Vraag dan aan de leraar of je de mat mag betreden.

– In 2020 zullen de winter Clubkampioenschappen judo voor junioren en senioren waarschijnlijk in december gehouden gaan worden. Nadere info volgt z.s.m. op de website. Inschrijfformulieren worden door de leraar uitgedeeld.

– Wedstrijden van de JBN worden vermeld op de website van de JBN en/of SJKK/EUJJS.

– Belangrijke data in 2020:

Overige info over data enz. volgt.

  

Het bestuur