Nieuws

SJKK/EUJJS-INFO September 2019.

NA TE LEZEN OP ONZE WEBSITE!!!

Administratieadres: EUJJS (Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten/EUJJS) p/a Jan Provostlaan 68, 3723 RD Bilthoven.

IBAN: NL36 INGB 0000 813105 t.n.v.: Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten/ EUJJS.

Let op!!: Alle correspondentie loopt via de administratie van de stichting.

Voor Info: Mobiel: 06-53312142

Website: www.eujjs.nl

E-mail: eujjs@hetnet.nl

Dojo: sporthal de Speler, Thorbeckelaan 18 te Utrecht.

Beste leden van de SJKK/EUJJS en ouders/verzorgers,

Welkom in onze nieuwe DojoSPORTHAL DE SPELER.

De vakantie is weer voorbij, maandag 2 september zijn de eerste lessen weer begonnen. 

Tijdens de herfst-,voorjaars-, en meivakantie gaan de lessen voor de senioren weer gewoon door volgens rooster. De jeugdlessen worden in die vakanties weer samengevoegd tot 2 dagen per week: op woensdag en zaterdag. Tijdens de zomersluiting is er weer op woensdagavond les voor de senioren: van 19.30-21.00 uur. Als er veel belangstelling is vanuit de jeugd, dan zal er ook voor de jeugd 1 a 2 lessen worden gegeven. Vanaf september 2019 zal er (voorlopig op zaterdag), 1 keer maand een bostraining zijn voor leden van 13 jaar en ouder. Start om 15.00 bij de parkeerplaats van Hotel-Restaurant van der Valk in De Bilt. Per training moeten er minimaal 6 inschrijvingen zijn om de training door te laten gaan. Inschrijfbriefjes met data voor de bostrainingen in 2019 worden door de leraar uitgedeeld.

  

Lestijden voor senioren vanaf 15 jaar.

 

Woensdag 
Judo 19.30 uur – 20.45 uur
Ju-Jutsu/Kobudo 20:45 uur – 22:00 uur

 

Zaterdag 
Ju-Jutsu/Kobudo 11.30 uur – 12.30 uur

Judo vanaf 13 jaar 12.30 – 13.30 uur

 

Lestijden Junioren tot 15 jaar, onbeperkt trainen.

 

Dinsdag
Judo 16.30 uur – 17.30 uur (4 t/m 7 jaar)
Judo 17.30 uur – 18.30 uur (vanaf 8 jaar)

 

Woensdag  

Judo 16.00 – 17.00 uur (4 t/m 7 jaar)
Judo 17.00 uur – 18.00 uur (8 jaar en ouder)

 

Vrijdag 
Judo 16.00 uur – 17.00 uur (4 t/m 7 jaar)
Judo 17.00 uur – 18.00 uur (vanaf 8 jaar)

Zaterdag 

Judo mag al vanaf 13  jaar 11.30-13.00 uur
Judo 13.00 uur – 14.00 uur (allerkleinsten 4, 5 jaar)
Judo 14.00 uur – 15.00 uur (6 t/m 9 jaar)

 

 

Bij de Ju-Jutsu lessen kan men ook lessen in Tai Jutsu, Nihon Bujutsu en andere Japanse krijgskunsten volgen. Bovenvermelde tijden kunnen tussentijds gewijzigd worden.

U-pashouders kunnen korting krijgen op de contributie. Het bedrag dat beschikbaar is, kan via de u-pas afgetrokken worden van de contributie.

 

Van 11 t/m 15 september is er weer een trainingsweekend in Frankrijk (Saint Medard). Inschrijven is niet meer mogelijk.

- U-pashouders: Vergeet niet het nieuwe U-pasnummer en code door te geven aan de administratie.

Om leerlingen die introducés meenemen, die langer dan een maand blijven, te belonen, heeft het bestuur besloten hen een maand gratis trainen te geven. Dit geldt voor junioren en senioren. Laat je naam vermelden op het inschrijfformulier van het nieuwe lid, dan wordt er bij jou voor de contributie een maand gratis trainen afgetekend. Het vorenstaande geldt natuurlijk alleen dan, als het nieuwe lid aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Contributiebetaling per kwartaal is alleen mogelijk bij vooruitbetaling, dus niet achteraf. Voorkom dat je een rekening krijgt, want bij achterstallige contributie moet je het maandtarief betalen + administratiekosten zoals vermeld in eerdere info ’s. Het bestuur van de EUJJS behoedt u met deze mededeling voor extra kosten.

Let op!!! Leden die achter lopen met hun contributie, mogen niet deelnemen aan clubkampioenschappen, examens en and ere activiteiten.

Verhuisd, geef dan uw nieuwe adres door aan de administratie.

Bij betaling per Bank moet men wel de naamvermelden voor wiede betaling wordt gedaan.

Indien het deelnamegeld ineens voor een jaar wordt voldaan, geldt een korting van 10% op het deelnamegeld. Het inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt € 27,00.

Heeft u nog geen embleem of bondspaspoort SJK gekregen, meldt dit aan de leraar.

Opzeggingen kunnen alleen per aangetekende brief! Let bij het opzeggen op de in de overeenkomst gestelde termijn van 3 maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst (zie bove nstaand punt wat betalingen betreft). Ook op onze site  www.eujjs.nl  (zie homepage onder het kopje opzeggen lidmaatschap) staat vermeld hoe op te zeggen en over de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

Graag judopakken schoonhouden en regelmatig laten wassen i.v.m. hygiëne, ook schone handen en voeten en korte nagels.

Graag bij binnenkomst in de Dojo de mobieltjes uitzetten. Het is storend.

Het gebeurt weleens dat leerlingen te laat komen, het stoort en is niet respectvol naar de leraar. Er kan altijd wel een uitzondering zijn door omstandigheden. Vraag dan aan de leraar of je de mat mag betreden.

In 2019 zullen de winter Clubkampioenschappen judo voor junioren en senioren in november gehouden gaan worden. Nadere info volgt z.s.m. op de website. Inschrijfformulieren worden door de leraar uitgedeeld.

Wedstrijden van de JBN worden vermeld op de website van de SJKK/EUJJS.

- Belangrijke data in 2019:

-Herfstvakantie:vanzaterdag 19  t/m zondag 27 oktober. De lessen van de senioren gaan gewoon volgens lesrooster door, jeugdlessen worden samengevoegd. In de herfstvakantie alleen jeugdlessen op woensdag en zaterdag zelfde tijd volgens rooster (kan nog wijzigen).

 

-Sluiting Kerstvakantie:van zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020.

 

-Overige info over data enz. volgt.

  

Het bestuur