Training Adres
Thorbeckelaan 18 Utrecht
Training Locatie
Sporthal de Speler
Direct contact
06-53312142
Stuur ons een mail
eujjs@hetnet.nl

Neem nu contact op voor een gratis proefles

Nieuws E.U.J.J.S.

INFO CORONAVIRUS update 14 en 15 oktober 2020, LESSEN EN CONTRIBUTIE


Update 15 oktober 2020

We hebben in verleg met de gemeente Utrecht de mogelijkheden bekeken en een plan besproken om toch te kunnen sporten. 
We mogen in De Speler met max 30 personen op 1 1/2 meter sporten. We moeten dan zorgen dat we vóór, tijdens en na het sporten de afstand bewaren. Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt. 
We willen dan trainen, ieder op zijn eigen mat van 4/6 matjes. 
Doel is om conditie, valtechniek en andere technieken op peil te houden. 
We hebben nu de beschikking van de zaal op woensdag van 20:00-21:15 uur. 
Als dit goed gaat en er is voldoende animo kunnen we dit misschien uitbreiden. 


Update 14 oktober 2020

I.v.m. de nieuwe afkondigde corona maatregelen van de overheid komen de lessen van de senioren boven de 18 jaar voorlopig te vervallen. Wij zoeken naar oplossingen en hopen dat het niet te lang zal gaan duren. Gelukkig mogen de jeugdlessen allemaal doorgaan zonder beperkende maatregelen. Alleen ouders mogen vanaf 15 oktober niet meer aanwezig zijn bij de lessen. Natuurlijk hopen wij op de medewerking van de ouders.

Het bestuur

We starten vanaf 1 september in sporthal De Speler volgens ons “oude” rooster. 

Dinsdag
I.v.m. de geringe opkomst door corona  komen de lessen op dinsdag, met ingang van 6 oktober 2020, tot nader bericht te vervallen Houd de website in de gaten!

Judo 16.45 uur-17.30 uur (4-7 jaar)
Judo 17.30 uur-18.30 uur (vanaf 8 jr)
 
Woensdag
Judo 16.15 uur-17.00 uur (4-7 jaar)
Judo 17.00 uur-18.00 uur (vanaf 8 jr)
 
vrijdag
Judo 16.15 uur-17.00 uur (4-7 jaar)
Judo 17.00 uur-18.00 uur (vanaf 8 jr)

Zaterdag 
Judo 13.15 uur-14.00 uur (4-7 jaar)
Judo 14.00 uur-15.00 uur (vanaf 8 jr)
 
 
De volgende voorwaarden zullen gelden voor de binnen training: 
 
Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand voor en na het sporten.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Iedereen die de accommodatie betreedt wordt nadrukkelijk aangeraden bij binnenkomst en bij vertrek handen te desinfecteren.
Blijf thuis als je ziek bent of als een huisgenoot positief op Corona is getest.

Het gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan. Probeer het gebruik hiervan nog zoveel mogelijk te beperken door aangekleed aan te komen en thuis te douchen. Er wordt bij gehouden wie aanwezig zijn geweest (in verband met mogelijke contactonderzoeken van de GGD).
 
Senioren

Woensdagavond 20:45-22.00 uur sporthal de Speler

Vrijdagavond 19:00-20:00 uur training in sporthal De Speler

Zaterdag 11:45-13:15 uur training in sporthal De Speler

 
De volgende voorwaarden zullen gelden voor de binnen training: 

Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand voor en na het sporten.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Iedereen die de accommodatie betreedt wordt nadrukkelijk aangeraden bij binnenkomst en bij vertrek handen te desinfecteren.
Blijf thuis als je ziek bent of als een huisgenoot positief op Corona is getest.

Het gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan. Probeer het gebruik hiervan nog zoveel mogelijk te beperken door aangekleed aan te komen en thuis te douchen. Er wordt bij gehouden wie aanwezig zijn geweest (in verband met mogelijke contactonderzoeken van de GGD).
 
HET BESTUUR
 

Informatie Sporthal De Speler

Beste ouders,
Wij begrijpen heel goed dat u graag de verrichtingen/ontwikkelingen van uw kind tijdens de judoles wilt zien. Op de oude locatie kon dat vanuit de hal van de Dojo. In sporthal de Speler is dat niet meer op die manier mogelijk, wel zouden de ouders die dat willen in de zaal kunnen zitten. We moeten dan wel een aantal afspraken maken met elkaar.
Mobiel op stil, geen telefoongesprekken voeren in de zaal, u kunt dat doen op de gang.
U moet zelf uw kinderen, die niet mee doen aan de judoles, in de gaten houden en zorgen voor rust in de zaal. Er mogen ook geen gevaarlijke situaties ontstaan door kinderen door de zaal te laten hollen.
Wilt u rustig zitten of werken, dan kunt u op de 1eetage van de Speler in het cafégedeelte terecht.
Wij hopen dat u als ouder/verzorger wil meewerken en dat we een fijne tijd in de Speler zullen hebben. 
Het bestuur.

AVG Privacy verklaring

Beste lid/ouder/verzorger van de EUJJS/SJKK,
 
Uw/jouw privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag over onze privacy statement. We hebben deze verklaring gemaakt vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Deze verklaring is opgesteld in begrijpelijke taal. Zo zijn we transparant over wat we met jouw persoonsgegevens doen.
 
Dit privacy statement informeert je onder andere over:
De gegevens die wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.

Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.
Deze verklaring geldt automatisch vanaf 18 mei 2018. Je hoeft hier verder niets voor te doen.  
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de EUJJS/SJKK

INFO ROOSTER, VAKANTIE EN ACTIVITEITEN

Let op!
Vanaf donderdag 7 november 2019 zijn wij gestart met aangepast judo (voor kinderen met een beperking) in samenwerking met de Culturele Sportstichting.
Adres:Teun de Jagerdreef 1 Utrecht.
Lestijd: 15.00 – 16.00 uur


Herfstvakantie 2020 

Wel les voor jeugd volgens rooster 
Zaterdag 17 oktober 
Woensdag 21 oktober 

Wel les voor de senioren 
Zaterdag 17 oktober 
Woensdag 21 oktober 
Zaterdag 24 oktober 

Géén les voor jeugd 
Dinsdag 20 oktober 
Vrijdag 23 oktober 
Zaterdag 24 oktober 

Géén les voor senioren 
Vrijdag 23 oktober

Op woensdag 4 en vrijdag 6 november 2020 worden tijdens de les jeugdjudo examens (slip en band) afgenomen voor de jeugd. Opgeven bij de leraar.

I.v.m. de geringe opkomst door corona  komen de lessen op dinsdag, met ingang van 6 oktober 2020, tot nader bericht te vervallen Houd de website in de gaten!

Short Description

Judo

Judo is een Japanse vechtkunst. Judo is ontstaan uit het Ju Jutsu, de vechtkunst beoefend door de Samorais. Samorais zijn een soort ridders.
De grondlegger van het judo is Jigoro Kano. Hij begon in 1882 met zijn eigen sportschool. Hij had 9 leerlingen die hij les gaf. Zijn bedoeling was je tegenstander niet uit te schakelen maar te overheersen met technieken.
Ju betekent: soepel, zacht Do betekent: weg Judo betekent: de zachte soepele weg.

Jiu Jitsu

Jiu-jitsu zou je kunnen vertalen als ”zachte kunst” het is een zelfverdedigingmethode waarin kracht geen hoofdrol speelt en waarmee je in een paar seconden je aanvaller uitschakelt.
Jiu Jitsu is een verdedigingskunst, die erop gericht is de tegenstander d.m.v. stoten, trappen, klemmen, verwurgingen, en/of worpen te controleren.
Het is niet helemaal duidelijk waar en wanneer jiu-jitsu is ontstaan. Er zijn zeer veel verschillende verhalen over technieken uit China, Japan

Karate

Het is ca. 2000 jaren begonnen bij de Chinese monnik Daruma Taishit. Op een gegeven moment bereikte het het eiland Okinawa waar het gedurende meer dan 1000 jaar geperfectioneerd werd naar een zelfverdedigingsmethode. Tegelijkertijd verkreeg karate, in die tijd nog “Te Do” genoemd, een sterk filosofisch aspect (Do).
In het begin van de twintigste eeuw bracht de van Okinawa afkomstige Gichin Funakoshi het karate naar het Japan waar het verder ontwikkeld werd.

Het niveau van Jiu Jitsu

Het niveau van Jiu Jitsu wordt bepaald door het niveau van de leraar.
Onze leraren zijn aangesloten bij een de World Budo Foundation en de Stichting Japanse Krijgskunsten.
Zij hebben ook – naast hun Nederlandse leraarsbevoegdheid- examen gedaan voor het Japanse leraarsdiploma. In Nederland zijn er slechts enkele leraren met deze bevoegdheid.
Indien u bij hen – met succes – examen aflegt voor I e dan (zwarte band ), dan is uw diploma rechtstreeks afkomstig uit Japan en wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd.

Lestijden E.U.J.J.S.

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Judo 16:45 uur – 17:30 uur (4 t/m 7 jaar)

Judo 17:30 uur – 18:30 uur (vanaf 8 jaar)

Aangepast Judo 15.15 uur – 16.15 uur (7 t/m 12 jaar)

Judo 16:15 uur – 17:00 uur (4 t/m 7 jaar)

Judo 17:00 uur – 18:00 uur (vanaf 8 jaar)

Judo 19:30 uur – 20:45 uur

Jiu-Jitsu/Kobudo 20:45 uur – 22:00 uur

Judo 16:15 – 17:00 uur (4 t/m 7 jaar)

Judo 17:00 uur – 18:00 uur (vanaf 8 jaar)

Aangepast Judo 18:00 uur – 19:00 uur

Judo senioren 19:00 uur – 20:00 uur

Jiu-Jitsu/Kobudo/Judo 11:45 uur –13:15 uur

Judo mag al vanaf 12 jaar 11:45 uur – 13:15 uur

Judo 13:15 uur – 14:00 uur 4 t/m 7 jaar

Judo 14:00 uur – 15:00 uur (vanaf 8 jaar)

Partners